tel. +48 720-231-231 email: chirurg-stomatologiczny@wp.pl

Zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej – sinus lift

Sinus lift (inaczej podniesienie dna zatoki szczękowej)

Jest to zabieg zwiększający ilość tkanki kostnej w bocznym udcinku szczęki, dzięki któremu możliwe jest wprowadzenie implantów stomatologicznych, przy znacznym zaniku kości. Istotą zabiegu jest wprowadzenie materiału kościozastępczego pomiędzy dolną scianę zatoki szczękowej a błonę śluzową wyścielającą tę zatokę. W czasie gojenia dochodzi do przyrostu objętości kości (zmania materiału kościozastępczego na kość) co pozwala na bezpieczne wprowadzenie implantów, przy jednoczesnej ochronie zatok. „Obniżenie zatok” może być spowodowane przez: choroby przyzębia, uraz, zanik wyrostka zębodołowego szczęki po utracie zębów.

 

Wskazania:

– Niewystarczająca baza kostna do wprowadzenia implantów stomatologicznych w bocznym odcinku szczęki

 

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Po nacięciu i odwarstwieniu płata słuzówkowo-okostnowego, odsłaniamy boczną ścianę zatoki szczękowej, a następnie wycinamy „okienko” do zatoki, która wyścielona jest błoną śluzową. Po odwarstwieniu błony śluzowej powstałą przestrzeń wypełniamy materiałem kościozastępczym, a następnie przykrywamy błoną zaporową umożliwiającą prawidłowe gojenie. Zabieg kończy założenie szwów, które usuwamy po około 10-14 dniach.

Po okresie 6-9 miesięcy można przystąpić do zabiegu wszczepienia implantów. Przy zaniku kości niewielkiego stopnia możliwe jest jednoczasowe wykonanie zabiegu sinus-lift i wszczepienie implantów stomatologicznych.

 

sinuslift-web